Çevre Dostu E-Ticaret: Daha Sürdürülebilir Bir Çevrimiçi Mağaza Oluşturmak İçin İpuçları

Araştırmalarda belirtildiği üzere, ABD’de 2021’in ikinci çeyreğindeki e-ticaret satışları, toplam satışların %12,5’ini oluşturdu.Bu veri açıkça gösteriyor ki; artan her çevrimiçi satın alma işleminden kaynaklanabilen zararlı çevresel etkileri potansiyel olarak azaltma fikri, iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir etkiye sahip olabilir. Peki, çevre dostu bir marka anlayışı ve sürdürülebilir bir çevrimiçi mağaza için neler yapılabilir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini sekteye uğratmadan bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu yönüyle sürdürülebilirlik, topluma ve gelecek nesillere yönelik iyi bir miras bırakma duygusunun değerini ifade eder.

3 Faktör İle Sürdürülebilir Bir Marka Anlayışı Oluşturmak

Sürdürülebilirlik anlayışı çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla; yaşadığımız gezegene, insanlığa ve ekonomik ihtiyaçlar bağlamında karlılığa vurgu yapan bir olgudur. Bu 3 faktöre önem vermek, sürdürülebilir bir marka anlayışı oluşturmanızda size yardımcı olabilir.

Çevresel Boyut

Bu faktör yaşamı destekleme, kalite ve çeşitlilik bağlamındaki uygulamaların ekosisteme olan yansımalarını ifade eder. Enerji giderleri, kirlilik düzeyi, su ve diğer kaynakların tüketimi, paketleme niteliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi sürdürülebilirlik olgusunda öne çıkan öğelerdir. 

Sosyal Boyut

Sosyal faktör etik ilkeler, sağlıklı yaşam, eğitim, insan hakları, sosyal canlılık, toplumsal destek gibi öğeler ile insanlığın iyi bir durumda olmasına yöneliktir. Sosyal boyut faktörü, herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması ve ihtiyaçların iyi bir şekilde karşılanmasını hedefler.

Ekonomik Boyut

Ekonomik boyut ekonomik ihtiyaçların verimli ve etkin bir şekilde karşılanarak; karlılık, ekonomik canlılık, zenginlik oluşturulmasına yöneliktir. Bu boyut; maliyet etkinliği, ekonomik yenilenme gibi öğeleri de kapsamaktadır.

Sürdürülebilir E-Ticaret Nedir?

Sürdürülebilir e-ticaret, çevrimiçi alışverişin doğal kaynakları tüketmeyecek şekilde yürütülmesini ifade etmektedir. Bu sayede şu anki talepleri karşılarken, gelecek nesillerin taleplerine de önem vermeyi hedefler ve aynı zamanda sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini benimsemeyi de amaçlar. Sürdürülebilir bir e-ticaret anlayışı; üretimden teslimata kadar tüm ürün yolculuğunun insan sağlığı, toplum ve çevre üzerindeki etkisini göz önünde bulundurur.

Çevre Dostu Sürdürülebilir Bir E-Ticaret İçin 7 İpucu

Ekolojik üretim, çevre dostu nakliye ve sürdürülebilir perakende yönetimi gibi süreçleri kapsayan çevre dostu sürdürülebilir bir e-ticaret için şu 9 maddeyi değerlendirebilirsiniz:

1. Kargo Yönetimi

Sürdürülebilir bir e-ticaret için kargo yönetim süreçlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Karbon emisyonunun en aza indirilmesi amacıyla toplu kargo iletimini tercih etmek, iade süreçlerine neden olabilecek faktörleri en aza indirmek, kargo ambalajlarının geri dönüşülebilir malzemelerden yapılması bu konuda dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Ayrıca birçok kargo yöntemi yerine daha pratik bir sistemi tercih etmek isterseniz Carrtell’in size özel sunduğu fırsatları inceleyebilirsiniz.

2. Ambalaj Yönetimi

Tek bir kişinin bir alüminyum kutuyu veya eski bir dergiyi çöp kutusu yerine geri dönüşüm kutusuna iletmesi, 70g ve 600g CO2 azaltımı anlamına gelmektedir. Bu nedenle ambalaj yönetiminde karbon emisyonuna dikkat etmek, çevre dostu bir e-ticaret anlayışı oluşturmada önemli bir faktördür.

Ambalaj hacimlerinin sipariş edilen ürüne uygunluk sağlayarak olabildiğince küçük olması, ambalajların geri dönüşülebilir malzemelerden üretilmesi, kargo süreçlerindeki ambalaj atıklarının iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi bu konudaki önemli noktalardır. Örneğin bazı firmalar, ürün ambalajlarını bir kıyafet askısına ya da bir oyuncağa dönüştürülebilecek şekilde tasarlayabilmektedir.

3. Farkındalığı Arttıran Web Siteler Tasarlamak ve Ek Bilgileri Kolaylaştırmak

E-ticaret işletmenize ait web sitenizde; motive edici bir iklim değişikliği videosu, çevre sorunları ile ilgili kavramları açıklayan içerikler, iklim değişikliğine dair verilere yer vererek bir çevre dostu farkındalık döngüsü oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir ürünün bitki bazlı olması, plastik ya da sentetik olmaması; bir kahvenin öğütülmüş ve kafeinsiz olması gibi bilgileri netleştirerek sunmak çevre duyarlılığını ve sürdürülebilirliği arttırmada önemli bir adım olabilir. 

4. Çevre Dostu Olma Derecesi İle Ödül Sistemi Oluşturmak

Ürünlerinizin çevre dostu olma derecelerini belirtebilir ve bunu bir ölçüt haline getirerek müşterileriniz için “yeşil puan” / “çevre dostu puanı” oluşturabilirsiniz. Bu puanları belirli ödül sistemlerinize dahil ederek, markanız için sürdürülebilir bir e-ticaret atmosferi oluşturabilirsiniz.

5. Çevre Dostu Olmada Aktif Rol Almak

Belirli bir sipariş adedine, limitine ya da 4. maddede belirttiğimiz belirli bir çevre dostu olma puanına ulaşan müşterileriniz adına; iklim değişikliği ile mücadele eden, doğa için sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlayan kurumlara bağışlarda bulunabilirsiniz. Doğaya bir fidan armağan ederek de çevre dostu olmada aktif bir rol alabilirsiniz.

6. Dijitalleşmeye Önem Vermek

Dijitalleşme bağlamında; iş süreçlerinde ileri planlama sağlayarak sipariş talep tahminini karşılamak, ürün dağıtım algoritması oluşturmak, sipariş öneri sistemi kullanmak ve otomatik fatura kapatma sistemi uygulamalarını online alışveriş sürecine dahil etmek gibi adımlar atılabilir.

7. Çevre Dostu Olma Taahhüdü

Ikea’nın sadece geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir materyaller kullanmayı taahhüt ederek ürün başına karbon ayak izini %70 oranında azalttığını biliyor muydunuz?Siz de çevre dostu ve sürdürülebilir bir e-ticaret anlayışını, markanız için etik bir değere dönüştürebilirsiniz. Ambalaj miktarını azaltma, çevre dostu teslimat yöntemleri kullanma gibi süreçlerden elde edilen analizlerinizi bir rapor şeklinde sunabilir; web sitenizde bir bölüm ayırarak bu konudaki uygulamalarınızı müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

Araştırmalar Ne Diyor? : Çevresel Etki Derecelendirmesine (SEER) Sahip Sürdürülebilir E-Ticaret

“Bir kullanıcı çevre dostu olmaya istekliyse, e-ticaret platformları bu istekliliğin eyleme dönüştürülmesini kolaylaştırabilir mi?” sorusuna yanıt arayan bir araştırma, e-ticaret platformları için çevresel etki derecelendirmesi (SEER) oluşturarak bu soruya “evet” cevabını verdi. 

Oluşturulan SEER sisteminin 3 boyutu bulunmaktaydı;

1. Çevresel derecelendirme: bir ürünün ne kadar çevre dostu olduğunu gösteren derecelendirme.

2. Çevresel kaygılar: ürünün olası çevresel etkilerini belirtmek.

3. Çevresel anahtar kelime vurguları: örneğin yeşil (çevre dostu) ya da kırmızı (çevreye zararlı) gibi anahtar ifadelerle çevresel etki analizi ile ilgili bilgiler sunmak.

Bu sayede SEER sisteminin kullanıldığı bir web sitesi ziyaretçisi fareyi vurgulanan anahtar sözcüklerin üzerine getirdiğinde, ona anahtar sözcüklerle ilgili ek çevresel bilgiler sunulmaktaydı.

Araştırmada deney ve kontrol gruplarının çevresel duyarlılık puanı, çevre bilgisi ve cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi gibi demografik özellikler bağlamında benzer bir dağılıma sahip olması sağlandı.

Sonuç olarak SEER sisteminin kullanıldığı deney grubundaki satın alma davranışının, geleneksel bir e-ticaret web sitesi kullanan kontrol deneklerinden önemli ölçüde farklılaştığı bulgulandı. Deney grubu, kontrol grubuna göre daha çevre dostu bir davranış sergiliyordu. Bu bağlamda SEER sisteminde yer alan bileşenlerin çevre dostu ürünleri bulmayı daha kolay hale getirdiğini ve aynı zamanda sağlanan açıklama nedeniyle etiketlere olan güveni artırdığını ortaya çıkarmışlardır.

Sürdürülebilirlik Hedefinizi Carrtell’in Kargo Yönetimi İle Güçlendirin

Özenle düşünülmüş lojistik, daha sürdürülebilir bir tedarik zincirinin önemli bir öğesidir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik hedefinizi, Carrtell’in kargo yönetimi sistemi ile güçlendirebilirsiniz. Gönderi yönetim paneli, WhatsApp’tan anlık destek, API entegrasyonu, sms ile bilgilendirme, canlı gönderi takibi, chatbot ve çağrı merkezi hizmetleri ile sipariş takip sisteminizi Carrtell’in sunduğu hizmetler ile güven içinde ve kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Carrtell’i teslimat süreçlerinize dahil ederek markanız için iyi bir tercihte bulunabilirsiniz. Bu sayede işletmenizdeki teslimat süreçlerini hızlandırabilir, birçok kargo yöntemi yerine daha pratik bir sistemi tercih edebilirsiniz.

Start right away, make shipping easier!

✓ 122 sellers chose Carrtell in the last 30 days!