ERP Sistemi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Bir e-ticaret işletmesi için tüm iş süreçlerinin hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir uyum içerisinde gerçekleşmesi, online alışveriş dünyasında başarılı olabilmenin önemli bir bileşenidir. Peki, bu bileşeni sağlamayı amaçlayan ERP sistemi nedir? ERP sisteminin kendi içerisindeki bileşenleri, modülleri ve faydaları nelerdir? Bir e-ticaret işletmesi ERP sistemine neden ihtiyaç duyar?  

ERP Sistemi Nedir?

ERP, Enterprise Resource Planning ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçeye Kurumsal Kaynak Planlaması olarak çevrilmiştir. ERP’nin temel amacı bir işletmenin ana işlevlerini aynı yapı altında toplayabilmektir. Bu sayede verimli bir iş akışı gerçekleşebilir; bir işletme için işbirliği yapan tüm çözüm ortakları (nakliyeci, tedarikçi, sigortacı vb.) koordinasyon içinde çalışabilir. Çünkü ERP, her bir paydaşın ilgilendiği iş süreci hakkında bilgi sağlamaktadır.

ERP Bileşenleri Nelerdir?

Kurum ya da işletme genelinde oluşturulan her bir görev için veri bütünlüğü sağlayan ERP’nin önemli bileşenleri; muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi olarak belirtilmektedir. Bulunduğunuz sektöre, kurum ya da işletmenizin amacına göre ERP entegrasyonunu, farklı alanlarda kullanabilir ve bu ana bileşenler temel alınarak geliştirilen ERP modüllerini farklı şekillerde tercih edilebilirsiniz.

ERP Sisteminin Kullanıldığı Alanlar ve Geliştirilen Modüller

ERP sistemi; e-ticaret, stok ve depo yönetimi, satış, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), finans yönetimi, üretim endüstrisi, iş zekası, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi gibi kurum ya da işletme amacına uygun olarak çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

ERP sisteminin kullanıldığı alana göre ihtiyaç duyulan modüller de değişebilir. Örneğin bir e-ticaret işletmesi için ERP entegrasyonunun gerekli olabildiği iş süreçleri şunlardır; stok yönetimi, sevkiyat süreçleri, kargo yönetimi, kategori entegrasyonu, ürün senkronizasyonu, finans entegrasyonu, muhasebe entegrasyonu.

ERP Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ERP sistemleri iş görevleri üzerinde bütünleme, geliştirme, tamamlama sağlayan ve bu sayede iş değerini ve yeteneklerini tanımlayabilen sistemlerdir. ERP, kullanılan kurum ya da işletmede tamamlayıcı bir sistem olarak görev yapar çünkü var olan kaynakları birleştirerek ve farklı departmanları birbiri ile uyumlu hale getirerek iş akışını iyileştirmeyi hedefler. Bu hedefin başarıya ulaşması verimli bir iş sürecini, doğru bir bilgi akışını ve kritik süreçlerin hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesini beraberinde getirir.

E-ticaret İşletmeniz İçin ERP Sistemi Neden Gereklidir?

Son yıllarda e-ticaret hacminin hızla artması, e-ticaret işletmeleri için bir rekabet ortamı oluşturmuş ve sonuç olarak online alışveriş dünyasında sistemli bir çalışma prensibini gerekli kılmıştır. Bu gerekliliği yerine getirmeyi amaçlayan bir e-ticaret işletmesi için ERP sisteminin bu bağlamdaki avantajları ise kısaca şunlardır;

1.  Kurumsal süreçlere otomasyon sağlayabilir ve bu sayede işlemler daha hızlı ilerleyebilir,

2.  Müşteri ilişkileri yönetimi, kargo yönetimi, sevkiyat işleyişi gibi oldukça kritik süreçlerde bilgi akışını hızlandırabilir ve bu sayede kritik süreçlerin sonuçlandırılmasını kolaylaştırabilir,

3.  Bilgi akışının doğru ve hızlı olması, e-ticaret işletmesi için güvenirliğe katkı sağlayan bir faktördür,

4.  ERP sistemi, analizci çözümler için kaynak planlaması raporlamalarını da sağlayabilmektedir,

5.  E-ticaret işletmesi için gerekli olan tüm süreçlerin (stok, sevkiyat, lojistik, kargo, müşteri ilişkileri vb.) tek bir merkezden yönetilmesine olanak verir.   

ERP Sisteminde Kurumsal Trendler

ERP, farklı kurum ve işletmelerde uzun yıllardır kullanılagelen bir sistemdir. Günümüzde ise gelişen teknoloji ve online işlemlerin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda Mobil ERP, Bulut ERP, Sosyal ERP, İki Seviyeli ERP gibi yeni kurumsal trendler bazında kullanılmaya ve gelişmeye devam etmektedir. Siz de hızla gelişen online dünyaya uyum sağlayabilmek için kargo yönetim sisteminizi Carrtell ile geliştirebilirsiniz.

Sistemli Bir Kargo Yönetim Süreci İçin Carrtell’i Tercih Edebilirsiniz

Markanızın, e-ticaret dünyasındaki başarısını sistemli bir kargo yönetim süreci ile arttırabilirsiniz.Gönderi yönetim paneli, WhatsApp’tan anlık destek, API entegrasyonu, sms ile bilgilendirme, canlı gönderi takibi, chatboot ve çağrı merkezi hizmetleri ile sipariş takip sisteminizi Carrtell’in sunduğu hizmetler ile güven içinde ve kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Carrtell’i teslimat süreçlerinize dahil ederek markanız için iyi bir tercihte bulunabilirsiniz. Bu sayede işletmenizdeki teslimat süreçlerini hızlandırabilir, birçok kargo yöntemi yerine daha pratik bir sistemi tercih edebilirsiniz.

Start right away, make shipping easier!

✓ 122 sellers chose Carrtell in the last 30 days!