KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

CARRTELL TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ WEB SİTESİ  KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1) TARAFLAR: 

Bu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Şirket merkezi merkezi Atakent Mah. Mithatpaşa Cad. Çağla Plaza, No: 116/18 CEOTEKMER  Teknoloji Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Carrtell Teknoloji ve Lojistik  Anonim Şirketi (bundan sonra “Carrtell” olarak anılacaktır.) ile “app.carrtell.co” ve “frontend.carrtell.co” alan adlarından ve alt alan adlarından erişilebilen Carrtell web portalını (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır.) kullanmak üzere işbu sözleşme hükümlerini kabul eden portalda üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirilerek Web Sitesini ticari amaçla kullanan tüm  gerçek ve tüzel kişi tacirler (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

Carrtell ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU, KOŞULLARI VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Portal’ın kullanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili  Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmaktadır.  

Bu portalda sunulan hizmetler, portalın kanuni sahibi olan Cartell tarafından sağlanmakta olup  site üzerinde her türlü kullanım yetkisi sadece Carrtell’e aittir. 

İşbu kullanım koşulları gerektiğinde Carrtell tarafından değiştirilebilir. Değişiklik olması  halinde bunlar hem Portal üzerinden yayınlanacak hem de Kullanıcıların Portal’a üye olurken  bildirdikleri e posta adreslerine mail olarak gönderilcektir ve yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli  olmuş olacaktır. 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Carrtell’in bilinen e- posta  adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e- posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.  

Carrtell’in sunmuş olduğu hizmetlerden “app.carrtell.co” ve “frontend.carrtell.co” alan ve alt  alan adlarından ulaşılabilen portal aracılığıyla yararlanan kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı  ve bu koşullarda meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Kullanıcı işbu  sözleşme koşullarını kabul etmediği takdirde portaldaki üyeliğini sonlandırmalıdır. Üyelik  sözleşmesini kabul ederek portalı kullanmaya başlayan kullanıcı portalı kullanmaya devam  ederek meydana gelen değişiklikleri de işbu sözleşme uyarınca zımni olarak kabul etmiş  sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre iş bu kullanım koşullarını kabul edilerek sözleşme imzalandığı takdirde kullanıcı, sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine  sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede  yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. 

Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlar dahilinde Portal üzerinden işlem  yapabilirler. Kullanıcıların Portal dahilinde bulundukları hukuka aykırı eylemlerinden ve  işlemlerinden kaynaklı hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

Kullanıcı, Portal’ı kullanırken Carrtell’in veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecacüz  teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Ancak eğer ki  tazmine konu bir zarar meydana gelirse bu halde Carrtell’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacak  ve tüm zarar, zararı veren tüzel/gerçek kişi tarafından tazmin edilecektir. 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu  Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Carrtell’in Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap  kapatılabilme hakkı saklı kalacaktır. 

Kullanıcı, Portal üzerinden giriş yapacağı şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur.  Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların  zarar görmesinden Carrtell sorumlu tutulamaz. 

Taraflar’dan birinin, bu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da  icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın  daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellenmeyecektir. 

Carrtell, Portal’ı kesintisiz erişilebilir tutmak için en üst düzeyde özeni gösterir ve bu konuda  benzer hizmetler sunan kişi ve kurumların almakta oldukları tüm önlemleri alır. Ancak,  özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Carrtell’in etki alanı dışındaki  durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar,  elektrik kesintileri, savaş, grev, doğal afet gibi, Portal’da kısa süreli arızalara veya hizmetlerin  geçici olarak verilememesine neden olabilir. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile bu türlü hizmet  kesintilerinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. 

Carrtell, Portal’a üyelik başvurusu yapan herkesi üye olarak kabul etmek yükümlülüğü altında  olmayıp üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına  sahiptir. Carrtell’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak  Üye hesabının açılmasını reddetme, mevcut bir hesabı askıya alma ve sonlandırma hakkı  saklıdır. 

3) PORTAL KULLANIMI 

Kullanıcı Portal’ı kullanmak için öncelikle Portal’a üyelik oluşturmalıdır. Üyelik oluşumu dört  adımdan oluşmaktadır. Üyelik oluşumunun ilk adımı Kullanıcı’nın firması için hizmetten  faydalanabileceği en uygun hizmet türlerini seçmesiyle başlar ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ne  onay vermesiyle devam eder. Kullanıcı bu işlemlerin ardından ikinci adıma geçer. İkinci 

adımda Kullanıcı Firma’da yetkili kişi adı, Firmayla iletişime geçilebilmesi için yetkili e- mail  ve telefon numaralarını doğru ve eksiksiz girip Portal’ı kullanabilmesi adına güvenliğinden  yalnızca kendisinin meshul olacağı şifreyi belirler ve üyelik bilgileri oluşturulmuş olur.  Ardından üçüncü ve dördüncü adımlarda Kullanıcı, Portal’ın kendisinden istediği bilgileri 

doğru ve eksiksiz olarak girecektir. Bu hususlarda bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesindeki  tüm yükümlülük Kullanıcı’ya ait olacaktır. Üçüncü adımda Kullanıcı; Firma Adı, Firma  Logosu, Vergi Levhası, Firma e-maili, Barkodların üzerinde yazmasını talep ettiği Barkod e maili ve telefon numarasını sisteme doğru ve eksiksiz olarak girecektir. Kullanıcı bu aşamayı  da geçtikten sonra dördüncü adımda ise kargoların teslim alınacağı deposuna ait adres  bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girmekle mükelleftir. 

İlgili aşamalar tamamlandıktan sonra üyelik oluşturulmayıp, üyelik talebi admin onayına  gidecektir. Carrtell ekibinin Firma’nın Portak’ı kullanmaya uygun bir firma olup olmadığının 

araştırılması ardından kabul edilen Kullanıcılar’a biyometrik imza ile imzalamaları için  “Taşımaya Aracılık Sözleşmesi” gönderilecektir ve imza sürecinin bitiminden sonra Kullanıcı,  Portal’a üye olacaktır. Portal’a üye olan Kullanıcı’lar Portal üzerinden kargo gönderim  süreçlerini yönetebileceklerdir. 

4) FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 

Portal üzerindeki telif hakları ve sınai mülkiyet hakları, Carrtell’in markası ve logosu, Portal’ın  tasarımı, yazılımı, imge, html kodu, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Carrtell tarafından  oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, tasarımlar, resimler ve  verilerin ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı dahil olmakla ancak bunlarla sınırlı  olmamak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Carrtell’e aittir.  

İşbu Sözleşme kapsamında bu haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili kanunlar  tarafından kısıtlanmadıkça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve ilgili mevzuat  çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle  yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya, Portal’ı kullanmak üzere dünya  çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Portal’a  ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Portal’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya  devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Carrtell’e  Kullanıcı’nın Portal’a erişimi, Portal’ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer  amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, ilgililere iletilmesi, saklanması ve yedeğinin  alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Carrtell, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e  ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. (BDDK lisanslı ödeme  servisi ve E-posta servisi sağlayıcıları gibi) 

Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Carrtell’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ve  eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş  çalışmalar yapamaz Portal’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma,  geri derleme ve sair şekillerde Portal üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Portal’dan  işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. 

Kullanıcı Carrtell’in fikri ve sınai haklarını ihlal ederek Carrtell’e doğrudan veya dolaylı olarak  rekabet içeren davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

Portal’da görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların  önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz. 

Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun Carrtell’in fikri ve sınai hakları üzerinde hak iddia  edemez. 

5) GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Carrtell, portal üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir  şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem  vermektedir.

Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Carrtell’in Kullanıcı’ya ait  bilgilerinin, kişisel verileri dâhil olmak üzere, Portal’da yer alan ve bu Sözleşmenin bir parçası  olan diğer ilgili metin ve sözleşmelerde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesini kabul eder. 

6) SÖZLEŞMENİN VE ÜYELİĞİN ÜYELİK SÜRESİ 

Bu Sözleşme Portal’ın aktif olarak faaliyet gösterdiği süre içerisinde Kullanıcı’nın üyeliği  müddetince yürürlükte kalır. 

Kullanıcı, Portal’da oluşturduğu hesabını Taşımaya Aracılık Sözleşmesi uyarınca 2 hafta  öncesinden bildirmek koşuluyla sonlandırabilir. 

Kullanıcın bu Sözleşme ve/veya Portal’da yayınlanan diğer şartları ve politikaları ihlal etmesi  halinde, Carrtell’in Kullanıcı’nın üyelik hesabını askıya alma veya tamamen kaldırma hakkı  saklıdır. Bu durumda Kullanıcı, Carrtell’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen  taahhüt ve kabul eder. 

7) MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Carrtell işbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik  Sözleşmesi“ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun  gibi durumlar, Carrtell açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya  bu durumlar için Carrtell’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

8) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME 

Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözüm yolları için  Türk Hukuku uygulama alanı bulacaktır. 

Taraflar, uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra  Dairelerin yetkili olacaklarını kabul ederler. 

9) DELİL SÖZLEŞMESİ 

Kullanıcı, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Carrtell’in defter  kayıtları dahil olmak üzere fiziksel ve bilgisayar ortamında tutulan her türlü kaydının, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır  delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve Kullanıcı bu  kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10) TEBLİGAT 

Taraflar, Kullanıcı Portal’a üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu,  değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese  yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

10) YÜRÜRLÜK 

Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit  edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerin uygulanabilirliğini veya 

geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu  tespit edilen madde, Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve Sözleşme buna göre ifa edilecektir. 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini,  kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını  ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt  eder.