KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-) Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcının www.carrtell.co’ da  bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun yine aynı site tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. www.carrtell.co tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. www.carrtell.co, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyenin Üyeliğine son verebilir.

 

 • Üye ve Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

 • Üyenin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Site üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır.

 

 • Üye, Site dâhilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Sitede  suç işlenmesi ve ya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen üyeye aittir. Üyenin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden carrtell.co sorumlu tutulamaz.

 

 • Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site,  siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, Sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve ya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve site de  toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

 

 • Üye, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan  ve ya tazminat yükümlülüğü doğurabilecek, kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi içeriklerin site aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, carrtell.cove yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil www.carrtell.co’ nun bu nedenle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminatı www.carrtell.co ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

 • Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak sitede ifşa ettiği düşünce, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçeriklerin carrtell.co  tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde Site’ye yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve www.carrtell.co  her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve İçerikleri sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 • Üye, hakaret, taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin sitede paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder.

 

2-)  İÇERİK

 

 • Üye ve Kullanıcı, carrtell.co sitesinde   yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı www.carrtell.co’ nun ve www.carrtell.co çalışanlarının,  yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye ve ya  Kullanıcı www.carrtell.co ‘nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve ya  portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler,hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında www.carrtell.co’ nun  herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

 • Üye, carrtell.co dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi Siteye yükleyemez, diğer Üyelere gönderemez. www.carrtell.co, Üyenin bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üye, kendisi tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, İçerik, materyal veya verinin kötü niyetli yazılım içermemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • carrtell.co, sitede  bulunan İçerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve ya  silebilir. Üyelerin Siteye yüklediği İçerikleri ve Üyeler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.

 

 • Üye, Siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü İçerikle ilgili olarak carrtell.co söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

 

 • Üye, siteye  konulmak üzere carrtell.co’ ya verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik’in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda www.carrtell.co’ ya yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. www.carrtell.co ‘nun  bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde üyenin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

 

 

 

 

 

 

 • Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Site’ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. carrtell.co 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye Site’ye sağladığı İçerik’ten tek başına sorumlu olduğunu www.carrtell.co’ nun  bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, siteye  konulmasıyla birlikte, carrtell.co’ ya verdiği İçeriğin, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları  ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, www.carrtell.co ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Üye, İçeriği yayınlaması için Siteye  ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu hakları  yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak www.carrtell.co’ ya  vermiş,  ayrıca İçerik üzerinde sahip olduğu maddi haklardan FSEK m.21’de zikredilen “işleme” (eserin bir şekilden diğer şekillere sokulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi yapılması, henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi, eserin izahı veya şerhi yahut kısaltılmasının yapılması hakları dahil), m.22’de zikredilen “çoğaltma” (plan, proje ve krokilerin uygulaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.23’de zikredilen “yayma” (kiralama ve kamuya ödünç verme dahil), m.24’de zikredilen “temsil” (anlatım, sergileme, iletim hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.25’de zikredilen “işaret, ses ve ya  görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar şekilde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48-52 maddeleri çerçevesinde herhangi kısıtlamaya tabi bulunmaksızın, bedelsiz, süresiz ve gayrikabili rücu olarak www.carrtell.co’ ya devretmiştir.

 

 • Üye, haklarının , geçerli kanunlara göre, carrtell.co’ ya  kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçeriğin  kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki haklarının  tümünün kendisi tarafından www.carrtell.co’ ya  verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üstte ki  madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme’de belirtilen Haklar internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer online ve offline  (televizyon, radyo, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma haklarını kapsar. Bu madde dâhilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları’nı da kapsar. carrtell.co söz konusu hakların kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma veya faydalandırılmasında üyenin önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, içeriğin siteye konulması ile siteye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü deyişle, hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Üye tarafından www.carrtell.co’ ya verilmiş olarak kabul edilir.

 

 • Üye, bu madde konusu hakların carrtell.co tarafından, www.carrtell.co’ ya ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu www.carrtell.co’ ya verilen haklar için üye, herhangi bir şekilde www.carrtell.co’ dan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • carrtell.co, üyeye  bildirmeksizin ve üyenin  yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu madde kapsamında ki içerikleri  değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir.

 

 • carrtell.co, üyeler  tarafından gönderilen içeriğin , içerik olarak kabulünü ve sitede  İçerik olarak kısmi ve ya tamamen saklanması, görülebilir hale getirilmesi, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. www.carrtell.co’ nun üyenin verdiği İçeriği yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, paylaşma ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. www.carrtell.co işbu madde kapsamındaki içerikleri  başta diğer Üyeler olmak üzere ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, genele sunabilir, umuma arz edebilir, tüzel kişiler de dâhil olmak üzere diğer üçüncü kişilere yayabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen www.carrtell.co’ nun belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. www.carrtell.co, işbu madde konusu hakların  hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, arz edebilir, pazarlayabilir, satabilir, reklam ve sair amaçlarla kullanabilir, kullandırabilir, faydalanabilir ve faydalandırabilir.

 

 • Hizmet  özü icabı, üyenin , işbu madde kapsamında sunduğu İçerik’i Site’den kısmen veyahut tamamen geri çekmesi, silmesi veya kaldırması durumlarında veya işbu sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, carrtell.co’ nun   işbu madde kapsamındaki içerikle  ilgili oluşmuş olan hiçbir konu silinmez ve aynı şekilde devam eder.

 

 • carrtell.co söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve ya  dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Üye’ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, üye, www.carrtell.co’ dan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Site’ye üye olmak ücretsizdir. Ancak, ileride hizmetin bir kısmının veya hepsinin üyeye kısmen veya tamamen ücretli sunulması ve ya ücretli Üyelik yoluyla üyeden ücret alınması durumlarında işbu üyenin site konulmak üzere carrtell.co’ ya verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, üyenin herhangi bir durumda, www.carrtell.co’ ya ücret ödemesi, www.carrtell.co’ nun üyenin siteye konulmak üzere www.carrtell.co’ ya verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda www.carrtell.co’ ya herhangi bir kısıtlama ve ya  bedel ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir. Kullanıcı siteye üye olması ile hizmetten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, üyenin siteye konulmak üzere www.carrtell.co’ ya verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • carrtell.co  içeriğin tüm kullanma ve kullandırma haklarına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. www.carrtell.co, içeriği genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, içerikten  www.carrtell.co’ hiçbir surette sorumlu tutulamaz. www.carrtell.co’ nun içerik üzerinde kontrol etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama, işleme, ekleme ve çıkarma yapma hakkı olup, bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. www.carrtell.co’ nun tek ve yegâne yükümlülüğü, diğer üyeler veya üçüncü kişiler tarafından haber verilmesi halinde üye tarafından yüklenen/verilen hukuka aykırı içerikleri siteden kaldırmaktır.

 

 • carrtell.co, içeriğin kısmen ve ya  tamamen saklanması ile herhangi bir hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. www.carrtell.co, zaman zaman, içeriği tamamen ve ya kısmen silebilir, kaldırabilir ve erişimine kısıtlama getirebilir. Sitede sağlanan hizmet kapsamında, www.carrtell.co, üyeye İçeriğin çok sınırlı ve süreli bir kullanım Hakkını vermektedir. Şöyle ki; Üye, Site de giriş yaptığı ve sitede kaldığı sürece, İçeriğin sadece www.carrtell.co’ nun belirlediği kısım veya kısımlarını sadece görüntüleyebilir ve ya dinleyebilir.

 

 • İçerik’in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, carrtell.co’ nun önceden açık yazılı izni olmaksızın kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, düzeltilmez yapılamaz ve herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, kiraya verilemez, satılamaz, kısmen veyahut tamamen devir edilemez. Üyenin İçeriğin, herhangi bir amaçla, www.carrtell.co’ nun önceden açık yazılı iznini almadan Üye tarafından kullanılması, kullandırılması, faydalanması ve ya  faydalandırılması yasaktır. Üye, İçerik’i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar’ da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve ya  pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

 

3-)SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 

www.carrtell.co  site kullanımını sadece kullanıcılara ve üyelere yönelik olarak ve sadece site üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, hizmetlerle belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış olup, rızası dışında sitenin her türlü kullanımına ve site üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. Aksi durumda her türlü hakkı saklı tutmaktadır.

 

 

4-)HİZMETLER

 

 • carrtell.co, sitede yer alan hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üyelerin ilgili hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Bir Hizmetle ilgili olarak ödeme alınmamış olması, söz konusu hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Eksik veya hiç ödememe halinde www.carrtell.co’ nun ilgili üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

 

 • carrtell.co , hizmetleri sitede belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. ÜYELERİN E-POSTA VE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLERİ

 

 • Üyeye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üyeler ile paylaşılması ve ya  açılmasının sorumluluğu tamamen üyeye aittir. Üye, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bilgileri kendi rızası ile diğer kullanıcılar ve üyeler ile paylaşabilir.

 

 • Üyenin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda carrtell.co’ nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • carrtell.co’ ya üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu sözleşmede aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. www.carrtell.co verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve ya  yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve ya  iletişim sıkıntılarından www.carrtell.co sorumlu değildir.

 

 • carrtell.co , üyenin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye’lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçeriği ve hizmeti zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.
 1. HİZMET GARANTİSİ VE HİZMET SEVİYESİ

 

 • carrtell.co, hizmeti  ”olduğu gibi,” ”tüm hatalarıyla birlikte” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. www.carrtell.co, hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, www.carrtell.co üyeye herhangi bir servis seviyesi ve ya  güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.

 

 • İşbu Sözleşme kapsamında üyeye sunulan hizmetin kapsamı, carrtell.co tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan kısmen veya tamamen genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya daraltılabilir. www.carrtell.co, bu sözleşmeye uygun olarak, sözleşmede yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle üye, işbu sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamında bir taahhüt ve ya  garantinin söz konusu olmadığını ve her an kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur.

 

 • Üyenin hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmeti kullanmayı ve ya hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu sözleşmeyi işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak sonlandırması gerekir.
 1. TEKNİK PROBLEMLER

 

 • Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, salgın hastalık, terör saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve ya  kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve ya  gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, carrtell.co’ dan kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan,  diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden www.carrtell.co hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde, hizmetin sağlanmasında, yazılımında çalışmasında ve ya içerikte oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.carrtell.co yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

 

 • carrtell.co gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve ya  etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.
 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 • carrtell.co, sitede ve ya hizmette mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üyeye aittir.

 

 • Hiç bir durumda carrtell.co’ nun, site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dâhildir) doğrudan veya dolaylı zararlardan/hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir ).

 

 • carrtell.co’ nun özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: Sitede ki  ve ya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar; üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya Her türlü virüs, yazılım arızaları ve benzeri durumlar.
 1. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLEN ZARARLAR

Üye, www.carrtell.co  tarafından sunulan hizmetin kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve ya  bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve ya  hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve www.carrtell.co’ nun  tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda;  üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde www.carrtell.co’ nun herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de www.carrtell.co’ nun katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı www.carrtell.co’ nun söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin üyeye  göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYE BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE TEMİNİ

Üye, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak www.carrtell.co’ ya yazılı, sözlü, internet ve ya diğer sanal mecra  ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve www.carrtell.co’ ya işbu sözleşme kapsamında verdiği İçerik’in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran üye sorumlu olacaktır. Zaman zamanwww.carrtell.co , üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını üyeden talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye www.carrtell.co tarafından kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.

 1. ZARARIN ÜYE VE KULLANICI TARAFINDAN TANZİM EDİLMESİ

 

İşbu sözleşmeye aykırı hareketler sebebiyle, www.carrtell.co ‘ ya  (www.carrtell.co’ nun yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet’in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren üyeye  ve ya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Üye olması halinde müteselsilen bu üyelere aittir.  

 1. HİZMET KISIMLARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

www.carrtell.co , tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, hizmetin verilmesinde ve sağlanmasında ve ya işbu sözleşme de  belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/ve ya tamamen, www.carrtell.co’ ya bağlı veya başka türlü ilgili, tamamen bağımsız, yerel ve ya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri tüzel kişileri, alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve ya benzer şekillerde kullanabilir.

 1. YAZILIM
 • Yazılımın tüm haklarının sahibi carrtell.co ve  www.carrtell.co’ nun anlaşmalı olduğu üçüncü kişi servis sağlayıcılardır. www.carrtell.coönceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılımdan veya yazılımın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından www.carrtell.co  herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. www.carrtell.co, hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılımla  da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.

 

 • Yazılım’ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, carrtell.co’ un önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılımın, www.carrtell.co’ nun önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Üye, sitede yazılımı sadece işbu sözleşmede ki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. ÜYELİĞİN İPTALİ VE SİTE TARAFINDAN SONLANDIRILMASI
 • carrtell.co, işbu sözleşmeyi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve üyenin üyeliğini iptal edebilir: Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, üyenin işbu sözleşmeye aykırı davranması, ve ya ( Üyenin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.)
 1. ÜYE TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI
 • Üyenin işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu üyelik Sözleşmesi, üye tarafından, sitenin e-mail adresine  “Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum” konulu bir elektronik posta gönderilmesinin akabinde hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir.

 

 • Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, kullanıcının üyeliği carrtell.co tarafından dondurulur. Bu durumda, www.carrtell.co sadece üyenin profilini sistemde görünmez hale getirir. Ancak, Hizmetin özü gereğince, üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer www.carrtell.co üyelerinin hizmeti aksamadan ve ya  bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir.

 

 • İşbu sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması, üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması ve ya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, carrtell.co’ nun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye iptal ettiği üyeliğini,www.carrtell.co’ ya mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılır.
 1. SÖZLEŞMENİN SİTE VE YA KULLANICI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI
 • Sözleşmenin  carrtell.co ve ya üye tarafından feshedilmesi halinde, üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez.

 

 • Üyenin işbu sözleşmeye aykırı davranması ve ya üyenin işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, carrtell.co’ nun ”Zararın Üye tarafından tazmini” maddesine uygun olarak, Üyeden zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.

 

 • Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve ya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

 • Sözleşme’nin sonlandırılması ile Üyeliği iptal edilen üyenin kişisel bilgileri ve Üye tarafından Site’ye konulmak suretiyle işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Hakları carrtell.co’  ya verilmiş olan İçerik, diğer www.carrtell.co üyelerinin hizmeti aksamadan ve ya bütünüyle almalarını temin etmek için, yürürlükteki yasal zorunluluklara ve genel internet ve diğer Sanal mecra teamüllerine de bağlı olarak, ancak tamamen www.carrtell.co inisiyatifinde, www.carrtell.co’ nun   belirleyeceği zaman diliminde www.carrtell.co veri tabanında saklanmaya ve ya www.carrtell.co tarafından işbu sözleşmede belirtilen şekilde sitede süresiz olarak tamamen veya kısmen diğer www.carrtell.coÜyeleri’ne sunulmaya, kullanılmaya ve faydalanılmaya devam edilebilir.

 

 • carrtell.co, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda Üye tarafından yüklenen İçerikleri kullanabilir. Üye bu duruma peşinen ve açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 1. SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.carrtell.co ‘nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitenin tüm elemanları www.carrtell.co’ ya  ait ve ya www.carrtell.cotarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. www.carrtell.co’ nun içeriklerinin ve hizmetlerinin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına www.carrtell.co tarafından izin verilmemektedir. 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Hizmetin özü gereği, www.carrtell.co, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. www.carrtell.co tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş sözleşme yeni haliyle, yenilenme tarihi de belirtilerek, siteye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme’nin yürürlük tarihi yenilenme tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri üyenin takip etme ve hizmeti kullanmadan önce değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, www.carrtell.co’ nun üyeye ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Değiştirilmiş Sözleşme’nin yenilenme tarihiyle birlikte sitede yayınlanmasının ardından, Üyenin hizmeti kullanmaya devam etmesi durumunda, işbu madde kapsamında www.carrtell.co’ nun yaptığı değişikliklerin yenilenme tarihi itibariyle üye tarafından eksiksiz kabul edildiği anlamına geleceğini, Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyenin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu sözleşmeyi  “Üye tarafından Sözleşme’nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması” maddesine uygun olarak sonlandırması ve üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. 

 1. ÇAĞRI MERKEZİ

www.carrtell.co’ nun herhangi bir çağrı merkezi işletme ve ya benzer bir müşteri hizmeti, teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. www.carrtell.co , çağrı merkezi işletme ve ya benzer bir müşteri hizmeti, teknik destek hizmeti verdiği durumda, bu şekilde vereceği hizmeti üyeye  ücretlendirebilir. 

 1. DEVİR

www.carrtell.co işbu sözleşmeyi  ve ya sözleşme kapsamındaki hak ve sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/ve ya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Üyeye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/ve ya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/ve ya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, salgın hastalık savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.carrtell.co’ nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  www.carrtell.co , işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.carrtell.co için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.carrtell.co’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul ve Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya üye ile www.carrtell.co arasında “www.carrtell.co  Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve  ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin üstünlüğü bulunmaktadır.

İşbu Sözleşme 24 (Yirmi Dört) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.